Správky koryt: katastrofa pro vzácné vodní živočichy


(Krnovský Region, 4. 3. 2003, Fidel Kuba)

KRNOVSKO (frk) - Rozsáhlá regulace a stavební zásahy do říčních koryt, které  na Krnovsku  odstartovaly po   povodních v  roce 1997,  jsou už u konce. Nyní se tento typ investic přesune do Čech.

Rybáři i ekologové začínají rekapitulovat rozsah škod, které v přírodě způsobily stavební  práce. "Při zpevňování koryt  a podobných stavbách se počítá  co to způsobí při  stoleté povodni, ale už  se nikdo příliš nezabývá tím,  co to udělá s  řekou v průměrných nebo  suchých letech. Každé  napřímení nebo  betonování koryta  znamená úbytek  vody, což je zásah do ekosystému  a navíc stavební práce zvedají  ze dna kal, který decimuje populaci ryb  v dlouhém úseku toku. Přestože  v našich řekách žijí druhy, které patří mezi chráněné a ohrožené, udělilo ministerstvo životního  prostředí  správci  toku  na  tyto  práce vyjímku. Investor argumentoval že technické řešení je  nezbytné a podle vyjádření znalce byly  populace  vzácných  živočichů   natolik  početné,  že  s  velkou pravděpodobností  nějak  přežijí.    je  jasné,  že  stavební  práce poškodily život v  řekách mnohem víc než povodně, a  my se teď snažíme pomoct  přírodě,  aby  se  z  toho  vzpamatovala," vysvětluje hospodář krnovské organizace Českého rybářského svazu ing. Jürgen Greipel.

Na  Krnovsku, které  v minulém  století bylo  průmyslovým centrem,  se v řekách  zachovalo nečekaně  bohaté spektrum  živočichů. Dokonce  zde žijí  i   některé  původní  druhy,  které   byly  jinde    vyhubeny. Celorepublikovou  raritou je  například populace  vranky pruhoploutvé, nebo vzácné mihule. "Vranka pruhoploutvá  je unikátní tím, že narozdíl od  vranky obecné  patří ke  karpatské pupulaci.  Nemá plynový měchýř, takže může  žít jen na dně.  Její ploutve jsou uzpůsobené  tak, že při dostatku  vody šplhá  přes malé  jízky na  potocích. Naše  vranky mají i přes dvacet centimetrů. Ani na Slovensku není tak zachovalá populace jako u  nás," představuje Greipel  zajímavosti říční fauny  v regionu. Rybáři  ve snaze  zachovat druhovou  pestrost budou  vybrané druhy ryb množit  v nádržích  a pak  je vracet  do řek.  "Kromě našich vlastních zařízení chceme k  těmto účelům využít ve spopupráci  s obcí i nádrže, které budují na Ježnickém potoku Lesy města Krnova. Už o tom jednáme," uzavírá Greipel.