Reakce na vyjádření Jiřího Vodičky, místostarosty Krnova, v MF Dnes (5. 12. 2001)


 

 

Podle příspěvku místostarosty Krnova Jiřího Vodičky vypadají pořadatelé bruntálské konference „Voda v krajině“ jako diletanti, kteří se pletou do něčeho, čemu nerozumějí a protestují přitom proti úplně všemu. Skutečnost je jiná.

Na konferenci dostali příležitost promluvit odborníci, na které se na konferencích pořádaných úředníky v Krnově nějak pozapomnělo – asi proto, že prosazují i jiná, než ryze technická řešení. Pokud pro politika Vodičku jsou jedinými odborníky na problematiku protipovodňové ochrany na Opavě pouze pracovníci Povodí Odry – nuže, i ti byli pozváni a přijeli. Pravdou je, že se pro nepřítomnost krnovských radních cítili se svými názory poněkud osaměle.

Cílem konference v Bruntále bylo nalézt (či s hledáním začít) alternativní řešení protipovodňové ochrany v CELÉM povodí řeky Opavy. Jak totiž několikrát na konferenci v Bruntále padlo, úpravy na řece Opavě by neměly řešit ochranu pouze Krnova, ale také ochranu obcí na horním toku řeky a na přítocích, z nichž největším je Opavice. Jak si místostarosta Vodička jistě pamatuje, byly to právě obce Karlovice, Vrbno pod Pradědem, Široká Niva, Hynčice, Holčovice či Město Albrechtice, které byly při povodních v roce 1997 téměř srovnány se zemí a kde rovněž byly oběti na životech. Pakliže polovina miliardových škod připadla na třicetitisícový Krnov, jak pan Vodička uvádí, zbytek si mezi sebou rozdělily tyto obce, v nichž celkem žije daleko méně obyvatel. Možná by bylo na místě rozpočítat tyto škody procentuálně, a nepoužívat zavádějící údaje.

Nechápu, proč J. Vodička obviňuje Bruntálské z toho, že se do řešení protipovodňové ochrany nemístně vměšují – součástí Bruntálu, jak místostarosta jistě ví, je také Kunov, jenž byl při povodních v roce 1997 zničen také a do jehož území navíc stavba plánované přehrady zasahuje. Kromě toho, že Bruntálští hájí zájmy své, vystupují také na podporu obcí ležících na horním toku Opavy a na Opavici, čehož si na rozdíl od pana Vodičky cením. Ale to místostarosta, prosazující zničení jedné obce a ignorující ochranu ostatních obcí kvůli   pochybnému řešení pro jediné město, zřejmě není schopen vstřebat.

Nakolik je studie Ministerstva zemědělství objektivní, když ji mimo jiné zpracovávali pracovníci Povodí Odry, které vehementně podporuje stavbu přehrady, je snad každý schopen posoudit sám i bez přesvědčujících kampaní pana Vodičky. Pan místostarosta by si mohl uvědomit, že stavba přehrady v Nových Heřminovech nespasí ani Krnov. Město leží na soutoku Opavy a Opavice, a přehrada protipovodňovou ochranu na Opavici neřeší. Přišla-li by tedy podobná povodeň jako v roce 1997, Krnov by se stejně ocitl pod vodou a povodňová vlna by ohrozila také chystanou průmyslovou zónu za soutokem obou řek.

Navíc stále pouze přebíráme scénář z roku 1997. Co když srážky přijdou úplně odjinud, ohrožení bude směřovat například z nevýznamného potoka, dejme tomu jako z Čížiny v Lichnově v roce 1996? Kdyby tehdy heřminovská přehrada stála, byli by lidé v Krnově v suchu? Už jenom kvůli těmto skutečnostem by mělo být i v zájmu Krnovských hledat alternativní řešení protipovodňové ochrany pro celé povodí Opavy.

Že se krnovští radní rozhodli bruntálskou konferenci bojkotovat, je k jejich škodě. Nedozvěděli se nic z toho, na čem se účastníci dohodli. Už z tohoto důvodu je směšné shazovat jednání, jehož se pisatel Vodička neúčastnil. Na konferenci totiž nepadlo striktní NE přehradě, nekonaly se tu bouřlivé demonstrace proti technickým opatřením. Pouze bylo řečeno, že pokud opatření v krajině nebudou dostačující, bude nutné přistoupit i k technickým řešením. V případě nezbytnosti i k přehradě.

Souhlasím s panem Vodičkou snad v jediné věci – že je třeba rozhodnout rychle, protože neřešená situace se stává pro lidi na řekách noční můrou při každém větším dešti. Nemůžeme ale rozhodovat, když nemáme všechny potřebné informace – pravděpodobnost, že rozhodneme špatně, je tak vysoká, že si nemůžeme dovolit takové riziko podstoupit. A studie, kterou si objednalo ministerstvo zemědělství, ať mi pan Vodička promine, vyčerpávající informace o protipovodňových opatřeních v našem povodí neposkytuje. Fakt, že má jasno pan Vodička, ještě neznamená, že jasné je všechno.

 

Lenka Daňhelová, sdružení Arnika, arnika.ostrava@tiscali.cz