Naděje obce Nové Heřminovy na přežití o něco vzrostla


(Krnovský Region, 18. 2. 2003, Dita Círová)

NOVÉ HEŘMINOVY, KRNOV  (dog) - Variantu, kdy by  pod obcí Nové Heřminovy vznikla retenční nádrž,  která nezničí obec a přesto  ochrání Krnov před velkou vodou, zkoumalo Povodí Odry.

Čtyřikrát menší nádrž  než původní by v Krnově  stačila snížit kulminaci stoleté povodňové  vlny na vodu  menší než padesátiletou,  kterou koryto v Krnově udrží, a Nové Heřminovy by nezmizely z mapy. K malé nádrži mají sice  výhrady občanská  sdružení, která  usilují o  nalezení alternativy k přehradě,  nicméně jejich  členové tvrdí,  že by  to byl proti původní variantě  obrovský posun  k lepšímu. "To,  že Povodí  Odry uvažuje  také o menší  nádrži znamená,  že naše  připomínky o  zbytečně velké přehradě a nadstandardní ochraně Krnova před  pětisetletou vodou, byly oprávněné, " řekl Dokoupil.

Tisková mluvčí Povodí Odry Šárka Smaržová ale tento důvod zkoumání menší varianty  Povodím nepřipouští.  "Povodí Odry  strategii nezměnilo. Pouze jsme posuzovali návrh pana Bilíka postavit menší nádrž. Nadále trváme na výstavbě  velké nádrže  Nové Heřminovy,"  uvedla. Tomuto  postoji Povodí Odry  se nediví  starosta Nových  Heřminov Antonín  Maňák: "Povodí  Odry považuji  za součást  betonové lobby.   Proto se  nedivím, že  nechce od budování velké přehrady ustoupit," řekl  starosta, který se více jak pět let   snaží   svou   obec   zachovat   a   najít   alternativní   řešení protipovodňových opatření.

Své   neměnné   stanovisko   prezentovalo   Povodí   Odry   v   koncepci protipovodňové ochrany  na území Moravskoslezského kraje  ve čtvrtek 30. ledna na krajském úřadě v Ostravě.  Koncepce je podle Lenky Daňhelové ze sdružení Arnika Ostrava  neúplná a Povodí Odry se  v ní zabývá prakticky jen  technickými opatřeními.  Proto  členové  Arniky požadují,  aby byla zohledněna i  alternativní protipovodňová opatření, která  by podle nich prokázala  zbytečnost  přehrady  v Nových  Heřminovech.  Také hnutí Duha Jeseníky  bude   nadále  ve  svých   připomínkách  prosazovat  kombinaci zkapacitnění koryt  v obcích, úprav  v krajině, rozlivů  v nivě, poldrů, zkvalitnění výstražného systému a využití stabilnícha mobilních hrází.