Nové Heřminovy a povodňová ochrana na řece Opavě


Ing. Květoslav Polášek, ekolog, 28.05.2002, Region - Opavský a Hlučínský, Listárna, str. 22

 

Ano či ne, kdy a jak. Tímto problémem se zabývali již naši vodohospodáři od roku 1911. Výsledkem řešení tohoto problému byl návrh na vybudování vodní nádrže na řece Opavě v Nových Heřminovech z roku 1923 s tím, že profil pro výstavbu přehradního tělesa je zde nejvhodnější ze všech hledisek t.j. vodohospodářských, technických, účelových i ekonomických. Protože celé území této části řeky Opavy, zvláště od zmíněného profilu přehradní hráze až po soutok s řekou Moravicí v Opavě a dále řekou Odrou v Ostravě Třebovicích, je sužováno povodňovými stavy v důsledku neregulovaných průtoků řeky Opavy, což prokázala nedávná povodeň v roce 1997, byla následně po devadesáti letech nastolena aktuální otázka ochrany zmíněného území před ničivými následky povodňových průtoků. Provozovatel Povodí Odry a. p. od roku 1997 zajistil zpracování cca 14 studií k řešení tohoto problému jež je v současné době předmětem diskusí a jednání na úrovních provozovatele toků, orgánů státní správy, občanských sdružení i obcí v zájmu přijetí závěru. Tento je možno učinit, neboť k řešení otázky optimalizace způsobů povodňové ochrany je nyní již dostatek podkladů k přijetí kvalitního a odpovědného rozhodnutí. Současný stav mimo jiné přináší rovněž mnoho problémů občanům Nový Heřminov, neboť je zde vyhlášena stavební uzávěra a cca 60 objektů pro bydlení, provoz menší firmy včetně několika rekreačních chalup nelze stavebně upravovat a obyvatelé jsou touto situací stresováni. Je jistě pochopitelné, že lidé kteří se zde narodili, nebo zapustili své kořeny v tomto místě, mají přes povodňové útrapy vřelý vztah k věcem, které vlastním úsilím vybudovali jako domky, zahrádky, malá hospodářství atd. Proto je nutno takovýto sociální problém pochopit a řešit jej odpovědně a citlivě v souladu s návrhem studie. Je nutno jednat s občany, neboť studie řeší problém náhradní výstavby mimo zátopovou oblast v blízkosti navrhované vodní nádrže. Domnívám se, že pokud by trvale bydlícím obyvatelům bylo nabídnuto příslušné vyrovnání, či náhradní bydlení v nově postavené vesnici s hospodářskou vybaveností domků, zahrádkou, s možností drobného hospodaření, byl by tento způsob i pro obyvatele přijatelný. Při výstavbě nové vesnice bylo by možno použít moderního způsobu ekologického vytápění z centrální kotelny spalováním štěpků, kterých je v tomto kraji zásoba na desítky let a získaná energie je za velmi nízké ceny i ve srovnání se zemním plynem. Se všemi těmito podmínkami s možnostmi je nutno obyvatele obce Nové Heřminovy podrobně seznámit, případně umožnit exkurzi tam, kde byly obdobné problémy již řešeny. Pokud se vrátíme k projednávaným technickým návrhům na řešení povodňové ochrany předmětného území podél řeky Opavy v úseku Nové Heřminovy, Krnov, Opava, Ostrava - Třebovice, jsou předkládány 4 alternativy, kde podle závěrečného posouzení z hlediska účelového, technického i finančního je nejefektivnější a nejreálnější způsob, který navrhli naši předchůdci před 90 lety. Na závěr je nutno se zmínit o návrhu jež je v podstatě námětem, který řeší předmětný problém výstavbou 10 malých vodních nádraží, které by zachytily část povodňové vlny v daném území. Jeho realizace však není reálná z hlediska územního i technického v příhraniční oblasti, neboť v podhůří Jeseníků nejsou podmínky Jižních Čech, kde význačný rybníkář a stavitel Jakub Krčín budoval rybniční soustavy, došlo by tedy zřejmě k odkladu rozhodnutí, které potřebují urychleně znát jak obyvatelé Nových Heřminov, tak Krnova, Opavy a všichni, jichž se předmětný problém za povodňových stavů přímo týká.

Názory čtenářů zveřejněné v Listárně nemusí vyjadřovat stanovisko redakce Regionu. Redakce si vyhrazuje právo krátit či odmítnout příliš dlouhé příspěvky.