Fotografie z povodí Opavy a OpaviceVirtuální procházka obcí Nové Heřmínovy

(Fotografie z obce,srpen 2002)

 

Na fotografiích máte možnost prohlédnout si místa, která mají navždy skončit pod vodní hladinou heřmínovské nádrže. Obec Nové Heřmínovy  (Neu Erbersdorf) leží na obou březích řeky Opavy. První zmínka o obci je z roku 1406, pak obec zpustla (kolem roku 1474), obnovena byla na konci 16. století. Obec leží na spojnici Bruntál - Krnov (silnice I. třídy) u odbočky na Vrbno pod Pradědem. Tato výhodná poloha je příčinou rozvoje obce i podnikatelských aktivit v ní. Díky stavební uzávěře v obci se zde zachovalo mnoho unikátních památek lidové architektury. Po katastrofální povodni v roce 1997 byla obec zvelebena natolik, že se uvažuje o vyhlášení památkové zóny.