Nedej se (pořad ČTV věnovaný projektu heřminovské přehrady)Pořad "Nedej se" z dílny ČTV věnovaný projektu heřminovské přehrady byl odvysílán v srpnu 2002 a natáčen krátce před svou premiérou. Zabývá se obsáhle všemi souvislostmi protipovodňové ochrany na řece Opavě a zamýšlené výstavby nádrže v Nových Heřminovech. Přínáší celé spektrum názorů zúčastněných osob, často značně protichůdných. Scénář pořadu si můžete stáhnout zde (ve fotmátu RTF) nebo zde (ve formátu DOC).