Rozpočet uvažované heřminovské přehrady podstatně vzrostl


Tisková zpráva Hnutí Duha Jeseníky ze dne 15. 3. 2002 

Rozpočet uvažované přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku se po novém přepočítání nákladů vodního díla zvýšil z původní částky 1,54 miliardy korun na částku 2,267 miliardy, tj. téměř o padesát procent. To je výsledek studie vypracované firmou VRV Brno na základě zadání Ministerstva zemědělství. Příčinou tohoto nárůstu rozpočtu je stavbou vyvolaná finančně náročná přeložka silnice první třídy Bruntál – Krnov, původní nedostatečný a chybný odhad nákladů spojených s likvidací obce Nové Heřminovy a zvýšená finanční náročnost výstavby vlastní hráze.

„V původním technickém řešení jakož i v odhadu nákladů bylo uvažováno s vybudováním komunikace Bruntál – Krnov v parametrech tehdy platné silnice II. třídy. Současný rozpočet respektuje změnu této silnice na silnici I. třídy, což významně navýšilo rozpočet o 326 milionů. Pokud by se ale začala stavět přeložka už nyní, umožnilo by to ušetřit až 50 milionů díky úsporám při zajišťování dopravy během stavby,“ vysvětluje autor studie „Finanční aspekty varianty vodního díla Nové Heřminovy“ ing. Jan Fridrich z firmy VRV Brno. „Další navýšení rozpočtu si vyžádala náhradní výstavba pro subjekty podnikajících v Nových Heřminovech, což v původním rozpočtu nebylo uvažováno a což představuje 121 milionů,“ dodává Fridrich. Zbývající rozdíl v rozpočtech z loňského a z letošního roku představuje lepší technické řešení přehradní části (navýšení o 261 milionů), činnost expertů a ztráty z produkce.

„Na nedostatky v rozpočtu plánované přehrady upozorňovali účastníci krnovské protipovodňové konference v loňském roce a jejich obavy se na sto procent naplnily,“ vysvětluje Mgr. Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky. „Přesto byla obcím tenkrát nabídnuta přehrada jako protipovodňové řešení s cenou 1,54 miliardy, což já osobně považuji za matoucí jednání ze strany Ministerstva zemědělství připomínající Temelínský syndrom. Uvažování ve stylu „jakmile budete se stavbou nezvratně souhlasit, my vám sdělíme skutečnou cenu stavby“ by nemělo patřit k jednání ministerských úředníků. Projekt přehrady jako protipovodňového opatření má ještě mnohé další nedostatky, na které budeme postupně upozorňovat. Problémy ale vznikly na samotném počátku ihned po povodni. Namísto aby se vypracovala studie analyzující povodňové škody a na tomto základě se začalo diskutovat o možných opatřeních jak kterým škodám zabránit, položil se na stůl projekt přehrady a to již 10. července 1997, což považuji za absurdní. Společenské zadání totiž nezní „kde postavit další přehradu“, to je zadání firem vlastnících těžkou techniku a uvažujících o jejím využití, ale zní „jak efektivně ochránit majetek a životy obyvatel ohrožených povodněmi“,“ dodal Dokoupil.

 

Kontakty:

Ing. Jan Fridrich, VRV Brno, tel: 05/41321224

Mgr. Ivo Dokoupil, Hnutí Duha Jeseníky, tel: 0652/745345. 0737/920053