EIB: Z našich peněz přehradu nepostavíte


 

Tisková zpráva Hnutí Duha Jeseníky ze dne 11. 4. 2003

V loňském roce přijala vláda ČR účelovou půjčku od Evropské investiční banky, která je určena na zabezpečení protipovodňových opatření v postižených regionech. Podle informací, které získalo Hnutí Duha Jeseníky, nebude z této půjčky hrazena ani vlastní výstavba ani přípravné práce spojené s výstavbou plánované retenční nádrže v Nových Heřminovech.

Ivan Dejmal, bývalý ministr ŽP, který pro Evropskou investiční banku vypracovává ekologické posudky jednotlivých předkládaných projektů správců toků řekl:

"Na léta 2002 - 2006 byla českou vládou a EIB domluvena půjčka na protipovodňová opatření v celkovém objemu 4,5 miliardy korun. Většinou se jedná o zkapacitňování koryt v obcích, které jsou postiženy již povodněmi menšího rozsahu, o uvolňování niv odsazením hrází od toků k okraji zástavby obcí a o výstavbu suchých poldrů. Mezi dosud předloženými projekty není žádná plánovaná výstavba přehrady. Navíc je třeba říct, že vzhledem k záměrům EIB a její strategii ve věci protipovodňové ochrany nelze reálně očekávat, že by EIB podpořila jakoukoli výstavbu přehrady v ČR. Bylo by to v rozporu s představami evropských odborníků, kteří pro EIB pracují, o tom, jak mají účinná a moderní protipovodňová opatření vypadat. Tento postoj EIB je znám jak Ministerstvu zemědělství, tak správcům toků."

Ivo Dokoupil z Hnutí DUHA Jeseníky řekl:

"Jelikož nám na megalomanskou nádrž v Nových Heřminovech EIB nepůjčí a jelikož stát bude nejdříve investovat do oblastí mnohem více postižených nebezpečím povodní, nemůže se začít se stavbou přehrady dřív než za 15 let. Proto je třeba, aby se regionální i pražští politici konečně začali vážně zabývat alternativními opatřeními jako jsou volné rozlivy řeky v nivě, odsazené hráze, mobilní hráze, zkapacitnění koryt a opatření v krajině. Efektivní kombinace všech těchto opatření by dokázala obyvatele dostatečně ochránit před povodní."