Přehrada znamená odklad opatření


Tisková zpráva Hnutí DUHA Jeseníky ze dne 19. 9. 2002

Upnutí veškeré pozornosti pouze na jedno jediné řešení ochrany Krnova a okolních obcí před povodněmi - na výstavbu retenční nádrže v Nových Heřmínovech - by mělo za následek mnohaletý odklad realizace ochrany uvedených sídel. Vyplynulo to z jednání, které vedli zástupci sdružení "Voda v krajině" s ministrem zemědělství Jaroslavem Palasem. Po povodních v Čechách došlo totiž k přehodnocení priorit při poskytování protipovodňové ochrany obcím a stát se rozhodl nejdříve chránit ty, kteří jsou dosud chráněni jen před pětiletou vodou.

Ministr zemědělství Jaroslav Palas při jednáních řekl:

"Při letošních povodních jsme si uvědomili, že mnohé obce nemají ani tu nejmenší protipovodňovou ochranu. Proto je nyní naší prioritou zajistit protipovodňovou ochranu především těmto obcím - tj. zlepšit do čtyř let jejich ochranu z úrovně pětileté vody na vodu dvacetiletou. Do osmi let bychom pak chtěli zvýšit jejich ochranu před vodou padesátiletou a teprve v další etapě budou následovat obce požadující vyšší ochranu."

Ivo Dokoupil z Hnutí DUHA Jeseníky k tomu řekl:

"Jelikož heřmínovská přehrada má chránit Krnov minimálně před stoletou vodou a jelikož Krnov, Brantice a Zátor, které má přehrada chránit, mají ochranu před dvacetiletou vodou již dnes, je zřejmé, že vybudování přehrady by přišlo na pořad dne teprve po mnoha letech. Ty obce, které dnes hlasují pro přehradu, by si proto měly uvědomit, že tím zdržují neodkladné provedení možných a často i levnějších opatření - především realizaci malých hrází, mobilních hrází, řízený rozliv a opatření v krajině. Projekt přehrady takto blokuje možnost realizovat lokální opatření, které by v mnohých případech byly i dostatečné. Pokud pět let po povodních místní politici pláčou nad neuskutečněným projektem přehrady, pak je to jen důkaz jejich politické neschopnosti najít jiné a realističtější řešení - navíc v situaci, kdy tato řešení existují a jsou v jiných povodích a v zahraničí realizována."

Kontakt:

Mgr. Ivo Dokoupil, Hnutí Duha Jeseníky, tel: 0652/745345, 0737/920053, e-mail: ivo.dokoupil@worldonline.cz.