Pochod hastrmanů: heřminovští vodníci žádají šetrná opatření


 

Tisková zpráva Hnutí Duha Jeseníky ze dne 22. 3. 2003


Hnutí DUHA Jeseníky společně a Arnikou Ostrava uspořádalo v sobotu 22. 3. 2003 v obci Nové Heřminovy na Bruntálsku jarní happening při příležitosti Mezinárodního dne vod nazvaný „Pochod hastrmanů aneb cesta po dně přehrady“. V deset hodin dopoledne se zde za krásného slunečného počasí sešlo asi 25 aktivistů a obyvatel obce, z nichž mnozí byli převlečeni za hastrmany, aby společně upozornili na skutečnost, že projekt heřminovské nádrže je stále ještě aktuální a že ohrožuje další život obyvatel obce i hastrmanů žijících v řece Opavě. Klidnou demonstraci doprovodila výstava kreseb žáků Umělecké školy z Města Albrechtic, kteří pod vedením pana učitele Jaroslava Hrubého vytvořili pro tento happening portréty říčních vodníků ohrožených plánovanou nádrží.

 

 

Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky k tomu řekl:

„Chtěli jsme touto akcí připomenout, že je nutno prosazovat taková protipovodňová opatření, která jsou šetrná k řece a k přírodě a umožní život v povodí řeky Opavy nejenom všem obyvatelům ale třeba i dnes již ohroženým hastrmanům. Krajský úřad nyní zpracovává naše připomínky ke koncepci protipovodňové ochrany a my doufáme, že alternativní opatření jako je řízený rozliv v nivě, úpravy v krajině a odsazené hráze budou ve výsledném materiálu zastoupeny více než tomu bylo dosud.“