Není jenom přehrada - tvrdí 

informační leták Hnutí Duha


 

Tisková zpráva Hnutí Duha Jeseníky ze dne 25. 6. 2002

 

 

Informovat občany o všech možnostech protipovodňové ochrany na řece Opavě si dalo za úkol občanské sdružení Hnutí Duha Jeseníky. Za tímto účelem vydalo letáček s názvem "Není jenom přehrada", který se během tohoto týdne dostane téměř ke všem obyvatelům horního toku Opavy (od Krnova až po Ludvíkov). Leták stručně a díky vtipným obrázkům i zřetelně informuje občany o tom, jak se liší poldry od přehrad nebo kolik vody dokáže zadržet samotná dobře obhospodařovaná krajina. Na sestavení textu se podíleli nejenom aktivisté Duhy ale zejména alternativní vodohospodáři. Leták byl vytištěn na recyklovaném papíře a bude se šířit díky dobrovolníkům Hnutí Duha a prostřednictvím České pošty.

 

 

Předseda Hnutí Duha Jeseníky Mgr. Ivo Dokoupil k tomu řekl:

„Naše informační kampaň by měla pomoct lidem orientovat se v odborné problematice protipovodňových opatření. Málokdo ze starostů i obyvatel totiž skutečně ví, jak například vypadá poldr a jak se liší od přehrady nebo co to znamená výraz „stoletá povodeň“. Přitom se ale od těchto lidí očekává, že rozhodnou o bytí a nebytí Nových Heřmínov. Přinášíme proto potřebné informace lidem přímo do domovů, aby pak mohli na svých zastupitelích, ať už obecních nebo krajských, vyžadovat zodpovědné rozhodnutí. Proto leták obsahuje i několik slov o možných alternativách k plánovanému vodnímu dílu Nové Heřmínovy.“

 

 

 

Kontakt:

Mgr. Ivo Dokoupil, Hnutí Duha Jeseníky, tel: 0652/745345, 0737/920053, e-mail: ivo.dokoupil@worldonline.cz.