Přehrada: více škody než užitku

Připravuje se stavba severomoravského Temelínu


 

Tisková zpráva Hnutí Duha Jeseníky ze dne 26. 6. 2003

Zcela nový přístup při navrhování protipovodňových opatření zvolili nedávno krajští zastupitelé. Po několikaletém studování všech dostupných informací navrhli výstavbu velké heřminovské nádrže za 2,27 mlrd. Kč. Přitom škody způsobené povodní v roce 1997 (která je označována za 600-letou povodeň, tedy za povodeň, která se v takovémto rozsahu vyskytuje jednou za 600 let) v obcích pod navrhovanou nádrží nedosáhly ani čtvrtinu této sumy. Jinými slovy: preventivní opatření, které má chránit majetek před povodní, je čtyřikrát dražší než škody povodní způsobené. Tento absurdní výsledek je důsledkem absence nezávislé analýzy efektivity opatření navrhovaných a po léta prováděných majitelem názorového monopolu – Povodím Odry.

Ivo Dokoupil z Hnutí DUHA Jeseníky řekl:

„Když v prostředí názorové totality dojdou argumenty, pak nastupuje arogance moci. Krajští zastupitelé i starostové si pletou čísla, nezajímají je žádné argumenty, tvrdí, že věří odborníkům a že diskuse je příliš složitá – a přitom naslouchají názorům pouze jediné firmy. Argumenty nezávislých odborníků – tedy těch, kteří nejsou napojeni na státní penězovod – jsou opakovaně ignorovány. Naposledy se tak stalo při projednávání protipovodňové koncepce. Nejdříve jsme byli jako občanské sdružení vyzváni, abychom vypracovali připomínky. Pak nám bylo přislíbeno, že se náš zástupce dostane do řídícího výboru, který bude na zapracování našich připomínek dohlížet, což se ale nestalo. A nakonec všechny naše připomínky odmítly jako neopodstatněné. Arogance střídá lhostejnost úředníků, kteří neodpovídají na dopisy. V tomto prostředí se pak daří korupci a zbytečným stavbám temelínského typu.“

Škody způsobené povodní v roce 1997 na majetku obcí ležících pod uvažovanou heřminovskou hrází (podle studie firmy VRV, město Opava je od nádrže příliš vzdáleno a účinek přehrady je zde prakticky nulový):

Krnov 323 mil. Kč

Zátor 45,7 mil. Kč

Brantice 53,7 mil. Kč

Celkem 422,4 mil. Kč