Ekologové objevili utajovanou retenční nádrž v povodí OpavyTisková zpráva Hnutí Duha Jeseníky ze dne 27. 1. 2003

 

 

Do dnešního dne utajovanou retenční nádrž v povodí řeky Opavy objevili díky svým výpočtům ekologové zabývající se možnostmi alternativních protipovodňových opatření blízkých přírodě. Odborníci z ostravské Agentury ochrany přírody a krajiny ČR spočítali retenční prostor nivy řeky Opavy v úseku od navrhované hráze v Nových Heřminovech po soutok Střední, Bílé a Černé Opavy ve Vrbně pod Pradědem a došli k závěru, že údolí řeky je schopno zadržet až 1,38 milionů metrů kubických vody. Jedná se přitom o retenční prostor, jehož náklady jsou řádově nižší než náklady na vybudování uvažované velké (27 mil. m3 při nákladech 2,24 miliardy Kč) či malé (8,5 mil. m3) heřminovské nádrže. Přitom v kombinaci s ostatními opatřeními (zkapacitnění koryt, poldry, protipovodňové hráze, úpravy krajiny) by toto opatření mohlo zajistit dostatečnou ochranu obcí před povodněmi.

 

Ředitel AOPK Ostrava ing. Vladimír Mana k tomu řekl:

„Zkoumali jsme možnosti rozlivu řeky v oblastech bez zástavby. Celkem se jedná o plochu asi 222 hektarů, kterou tvoří 96 hektarů lesů, 112 hektarů luk a 14 hektarů vodních toků. Řeka v uvedeném úseku protéká údolím širokým místy více než 300 metrů a to jsou ideální podmínky pro rozliv vody v situaci povodní. Takto vzniklý retenční prostor by bylo možné využít k ochraně obcí pod Vrbnem až ke Krnovu a jeho úprava by si vyžádala minimální náklady.“

 

Ivo Dokoupil z Hnutí DUHA Jeseníky k tomu řekl:

„Ve snaze najít přírodě blízká řešení protipovodňové ochrany na řece Opavě se snažíme o prosazení varianty, která by zahrnovala kombinaci všech známých opatření. Mezi nimi je i řízený rozliv vody v nivě řeky, což znamená, že řeku při povodňové situaci vpustíme tam , kde nenapáchá žádné škody a tak ochráníme sídla. Tento postup je velice efektivní, často stačí řeku vpustit do nivy na místech, odkud ji vodohospodáři před lety vytlačili. Bohužel se pořád nedaří upřít pozornost odborníků z Povodí Odry tímto správným směrem, dokonce ani v nové koncepci Protipovodňové ochrany v našem kraji, která by měla zahrnovat opatření na moderní evropské úrovni, se s tímto řešením nepočítá. Proto můžeme s nadsázkou tvrdit, že jsme objevili dosud utajovaný retenční prostor.“

 

 

Mapku území vhodných k rozlivu v nivě řeky Opavy si můžete stáhnout zde (260 kB).

 


 

Kontakt:

 

Ing. Vladimír Mana, AOPK Ostrava, tel: 59 6133 673

Mgr. Ivo Dokoupil, Hnutí Duha Jeseníky, tel: 554 645 345, 737 920053, e-mail: ivo.dokoupil@hnutiduha.cz.