Kdo tasí dříve: soud nebo povodeň?


 

Tisková zpráva Hnutí Duha Jeseníky ze dne 27. 5. 2003

Krnované budou mít možná svou vlastní přehradu. Trochu zvláštním způsobem jsou totiž na letní srážky připraveni obyvatelé krnovského předměstí Kostelec. Na břehu řeky Opavy vyrůstají protipovodňové hráze, které v případě povodně zabrání vylité vodě v návratu do koryta. Zadržená voda tak zaplaví okolní domy, které se po delší dobu ocitnou na dně této jistě nežádoucí retenční nádrže. Podle týdeníku Region sdílí tyto obavy i vedení města.

 

Stavba masivních 1,54 km dlouhých protipovodňových hrází, kterou zde provádí Povodí Odry, měla původně sloužit k ochraně majetku před padesátiletou vodou (tj. povodní, která se statisticky vyskytuje jednou za padesát let). Protože však není dosud vyřešen problém kosteleckého splavu, který byl příčinou vybřežení vody v roce 1997 a jejího následného vniknutí do města, nelze očekávat, že by se řeka v případě velkých srážek dnes chovala jinak. Obyvatelé Kostelce se tak zcela paradoxně stanou zajatci hrází, které je měly před velkou vodou chránit.

Odstranění kosteleckého jezu znemožňuje dlouholetý spor mezi městem Krnov a majitelem malé vodní elektrárny. O osudu obyvatel Kostelce tak rozhodne náhoda: předběhne rozsudek soudu nejbližší rozliv vody z koryta řeky nebo tomu bude naopak?

 

Ivo Dokoupil z Hnutí DUHA Jeseníky řekl:

"Zatímco v jiných městech se pravidelně prověřuje koordinace hasičů a varovného systému a lidé mají ve sklepeních připraveny pytle s pískem, Povodí Odry předvádí jeden nekoncepční kotrmelec za druhým. Narovnává a betonuje koryta řek, takže se povodňová vlna rychleji a s větší silou dostane do obcí, ignoruje rychlá a levná řešení jako jsou mobilní hráze z textilií nebo odsazené hráze a živé řeky za peníze daňových poplatníků proměňuje v mrtvá koryta. Podle dostupných studií z roku 1998 se voda v roce 1997 do centra Krnova dostala právě díky nevyřešené situaci v Kostelci. Proto namísto megalomanských úvah o stavbě nádrže v Nových Heřminovech se měla situace v Kostelci začít řešit již dávno a to v souladu se zájmy přírody. Úpravy je nutno dělat tak, aby se podařilo řeku zapojit do života obyvatel. Krnovští politici i odborníci z Povodí Odry opět prokázali svou nekompetentnost v této věci.“

 

Karel Dufek, obyvatel Kostelce, řekl:

„Dobře si pamatujeme, odkud přišla voda v roce 1997 a tak je nám jasné, že budované hráze nás před povodní neochrání, ale právě naopak zhorší její následky. Navíc prováděné drastické úpravy likvidují přírodní ráz řeky, dělají z ní koryto bez života. Ještě nedávno jsme žili vedle řeky se spoustou rostlin, plazů a ryb a teď budeme žít vedle nevzhledného a nebezpečného koryta. A nejhorší je, že za tyto devastující nesmyslné projekty si platíme naše politiky a odborníky.“

 

Kontakt:

Mgr. Ivo Dokoupil, Hnutí Duha Jeseníky, tel: 554 645 345, 737 920053

e-mail: ivo.dokoupil@hnutiduha.cz

Karel Dufek, mobil: 608821063