Nové Heřminovy patří k architektonickým

unikátům Jeseníků


 

Tisková zpráva Hnutí Duha Jeseníky ze dne 27. 6. 2002

 

 

Díky dlouholeté stavební uzávěře, která neustále platí a která je zapříčiněná záměrem postavit na konci obce přehradní hráz, se v Nových Heřmínovech podařilo to, co málokde jinde: zachovat původní tvář vesnice s neporušenou architekturou jednotlivých domů. To alespoň plyne ze zprávy Krajského památkového ústavu v Ostravě, kterou vypracovala Ľubica Mezerová. Neustálá hrozba likvidace přehradou tak obci paradoxně přinesla šanci rozvíjet zde cestovní ruch založený na unikátním vzhledu obce a na stavu jednotlivých domů. V současnosti je zde na seznamu státem chráněných památek pět objektů, vyhlášení památkové rezervace však zabránila stavba silnice a úpravy koryta řeky. Všechny tyto památky minulosti by však podle záměrů projektantů protipovodňových opatření měly skončit pod hladinou.

 

Pracovnice KPÚ Ľubica Mezerová ve své zprávě píše:

„Všechny zjištěné skutečnosti ukazují na to, že obec Nové Heřmínovy představuje dobře dochované historické sídlo s projevy zejména lidové architektury zděné i roubené, statků, jednodomů, hospodářských budov i architektury 20. století včetně průmyslové. V obci jsou zastoupeny různé druhy architektury (kaple, mlýn, ledovna, rodinné domy, bytové domy, kůlny, stodoly, fabriky, hospoda, rekreační zařízení, budova železniční stanice, hájenky, cestní a železniční most...) památníky a sochy (busta T. G. Masaryka s areálem, kamenný kříž, náhrobní a hraniční kameny) a to z doby od 17. až po 20. století. Některé druhové projevy architektury se v ostatních částech Jeseníků již nenachází nebo jen ojediněle (např. ledovna, ubytovací hostinec s venkovním šenkem, chlévy s obytným patrem, čtyřstranný statek s hrázděnými budovami).

Jedná se o ojediněle dobře dochovaný a funkční soubor z hlediska architektonického i urbanistického, který zatím respektuje původní zástavbu. Dálkové pohledy a silueta nejsou narušeny výškovými budovami. Potkává se zde organicky historická zástavba se současností, které se vzájemně respektují. Likvidace obce by nesporně byla ztrátou části historie tohoto regionu.“

 

Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky k tomu řekl:

„Je zřejmé, že v případě výstavby velké nádrže v Nových Heřmínovech, která by znamenala likvidaci celé obce, bychom my, obyvatelé Jeseníků, přišli o nenahraditelné a jen těžko vyčíslitelné hodnoty. Tyto ztráty je nutno připočíst k rozpočtu přehrady 2,267 miliardy korun a jejich výše je jen dalším důvodem pro to, pokusit se nalézt takové řešení protipovodňové ochrany na řece Opavě, které by nevyžadovalo likvidaci státem chráněných památek a vzácného dědictví minulosti."

 

Kontakt:

Mgr. Ivo Dokoupil, Hnutí Duha Jeseníky, tel: 0652/745345, 0737/920053, e-mail: ivo.dokoupil@worldonline.cz.

Ľubica Mezerová, tel: 0646/718266.

Plné znění zprávy ostravských památkářů naleznete zde (asi 470 kB).