Povodí Odry:

Malá nádrž umožní zachovat Heřminovy


 

Tisková zpráva Hnutí Duha Jeseníky ze dne 28. 1. 2003


Zmenšení retenčního objemu plánované nádrže v Nových Heřminovech umožní zachovat tuto obec na Bruntálsku, které již léta hrozí zatopení přehradou. Nová koncepce protipovodňové ochrany na území Moravskoslezského kraje, vypracovaná na zakázku Kraje Povodím Odry, navrhuje zmenšit objem uvažované nádrže z 27,3 milionů metrů krychlových na pouhých 8,5 mil. Takováto nádrž, jak uvádí studie, by postačovala k tomu, aby byl Krnov ochráněn před stoletou vodou, tj. před povodní, která se vyskytuje jednou za sto let. V situaci, kdy mnohé obce nemají ochranu ani před padesátiletou vodou se však tato ochrana Krnova zdá býti dostatečnou. Problémy můžou způsobovat jenom některé mosty, proto Hnutí DUHA pracuje nyní na myšlence zvětšit kapacitu problémových mostů tzv. nultým pilířem, což je levnější, než zvedání vozovek a mostů.

 

 

Ivo Dokoupil z Hnutí DUHA k tomu řekl:

„Vítáme změnu kurzu Povodí Odry, které po letech diskusí a po milionech státních prostředků proinvestovaných za studie zavádějící téma protipovodňové ochrany špatným směrem uznalo, že plánovaná velká nádrž v Nových Heřminovech je zbytečně megalomanská a ochrana obcí pod hrází by byla nadstandardní. Chránit obce před 500-letou vodou vysokými náklady a navíc v situaci, kdy povodeň v Čechách odhalila, že mnohé města a obce nejsou chráněna ani před dvacetiletou, ba mnohdy ani před pětiletou vodou, by bylo jistě sobecké a neefektivní. Malá nádrž je dostatečná a umožňuje zachovat Nové Heřminovy, nezávislí vodohospodáři ji proto navrhovali již dříve a je to krok správným směrem. Nyní by měly následovat úvahy o rozlivech v nivě řeky, o malých protipovodňových hrázích a o úpravách krajiny a všechna tato řešení spojit a využít jejich výhody. K tomu však zatím nedošlo a ani nová koncepce Povodí Odry o tom bohužel neuvažuje.“