Pohlednice z Nových Heřminov pro hejtmana


 

Tisková zpráva Hnutí Duha Jeseníky ze dne 29. 6. 2003

Hnutí Duha Jeseníky vydalo pohlednici bruntálské obce Nové Heřminovy, aby tak dokumentovalo současný vzhled obce a znovu upozornilo na její ohrožení plánovanou výstavbou přehrady. Pohlednice je distribuována v okolí obce a občané, kteří požadují nalezení optimálnějšího řešení protipovodňové ochrany, ji zasílají hejtmanovi kraje Evženovi Tošenovskému a úředníkům Ministerstva zemědělství. Virtuální pohlednici lze také odeslat přímo z internetových stránek Hnutí DUHA Jeseníky (http://www.jeseniky.ecn.cz).

Ivo Dokoupil z Hnutí DUHA Jeseníky řekl:

"Dnes již odborníci z Povodí Odry výpočty prokázali, že k ochraně Krnova před stoletou vodou je postačující přibližně třetinová nádrž v profilu Nových Heřminov, která by umožnila zachovat obec. Výstavba velké nádrže je tedy definitivně neopodstatněná. Jak nás ujistilo Ministerstvo zemědělství, na její stavbu nebudou peníze v nejbližších patnácti letech a ani Evropská investiční banka nebude z peněz určených na protipovodňové opatření financovat jakékoliv přehrady. Politici a odborníci, kteří zaslepeně trvají na výstavbě velké nádrže a odmítají řešit situaci moderními a šetrnými způsoby ověřenými jak v Evropě tak jinde ve světě, tak blokují a zdržují vlastní realizaci. Prosazování nereálného řešení jenom proto, že odpovídá betonářským trendům správců toků, je nezodpovědné. Naše pohlednice upozorňuje na tyto skutečnosti a hlavně ukazuje, jak architektonicky hodnotná obec a kolik domovů je v ohrožení.