Přehrada je mamutí, stačil by slon


Tisková zpráva Hnutí Duha Jeseníky ze dne 30. 8. 2002

Plánovaná heřmínovská přehrada je se svým retenčním objemem 27 mil. kubických metrů předimenzovaná a díky tomu její výstavba ohrožuje samotnou existenci obce Nové Heřmínovy. Přitom pro dostatečnou protipovodňovou ochranu Krnova, Zátora, Brantic a Opavy by stačilo vybudovat ve stejném profilu nádrž menší, která by heřmínovským nevzala jejich domovy a byla by důstojným ale i rychleji prosaditelným kompromisem. Tyto skutečnosti plynou ze studie vypracované zkušeným přehradářem a soudním znalcem v tomto oboru ing. Milanem Bilíkem, který na severní Moravě projektoval několik nádrží a spolupracoval i na projektu heřmínovské nádrže.

Dnes navrhovaná heřmínovská nádrž by svým objemem dokázala zcela eliminovat stoletou povodeň ohrožující Krnov ze strany řeky Opavy a povodeň z roku 1997 (600-letou) výrazně redukovat. Stoletý průtok řeky Opavy v Krnově by totiž přehrada podle údajů Povodí Odry snížila na hodnotu 59 metrů kubických za vteřinu. Protože však koryto řeky Opavy je v Krnově dimenzováno na dvacetileté průtoky (125 metrů kubických za vteřinu) je zřejmě, že by pro ochranu Krnova postačovalo snížení průtoku na tuto hodnotu. Podobně se má situace i v Opavě.

„Vycházíme-li ze zadání ochránit město Krnov před stoletou povodní, to znamená snížit stoleté průtoky na řece Opavě na dvacetileté, pak dojdeme k závěru, že nám stačí vytvořit retenční prostor o velikosti 9,88 mil. metrů kubických a nikoliv 27,3 mil., jak to navrhuje současný projekt nádrže v Nových Heřmínovech,“ vysvětluje svůj návrh Milan Bilík. „Pak by bylo možno zachovat obec Nové Heřmínovy a současně vytvořit dostatečnou protipovodňovou ochranu Krnova. Navíc se ještě nabízí možnost kombinace heřmínovské nádrže s menšími nádržemi v lokalitách Kunov, Radim, Brantice a Pustý Mlýn, což by umožnilo zachránit větší část Heřmínov a současně snížit náklady,“ dodává přehradář.

„Od vedení města Krnova není kolegiální vůči ostatním obcím, když prosazuje protipovodňovou ochranu před 600-letou vodou zatímco ostatní obce regionu jsou chráněny pouze před vodou desetiletou nebo dvacetiletou, maximálně padesátiletou,“ vysvětluje Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky. „Například Holasovice, Držkovice, Vávrovice, Kravaře a Brumovice jsou dnes chráněny jen před desetiletou vodou; Holčovice, Hynčice, Město Albrechtice, Karlovice, Široká Niva, Nové Heřmínovy, Zátor a Brantice před vodou dvacetiletou a pouze Vrbno pod Pradědem, Břidlličná, Hradec nad Moravicí, Rýmařov, Opava a Bruntál mají protipovodňovou ochranu před padesátiletou vodou. Státní prostředky by měly být využity tak, aby stejnoměrně chránily všechny obyvatele regionu, ne jenom některé. A budeme-li koncentrovat peníze do ochrany jednoho města, těžko nám zůstanou prostředky na zlepšení ochrany ostatních obcí.“

 

Kontakt:

Mgr. Ivo Dokoupil, Hnutí Duha Jeseníky, tel: 554645345, 737920053, e-mail: ivo.dokoupil@worldonline.cz.

Ing. Milan Bilík, tel: 545571864