Bourání vesnic: Společná píseň komunistů a moravských vodohospodářů

Koncert za ohrožené vesnice


 

Tisková zpráva Hnutí Duha Jeseníky ze dne 7. 7. 2003

Hnutí DUHA Jeseníky pořádá dnes od 18.00 společně s Arnikou koncert Ireny a Václava Havlových a Vlastislava Matouška v kostele sv. Jiří v komunisty zlikvidované vesnici Moravské Pelhřimovy na Osoblažsku. Vystoupení známých umělců by mělo připomenout tragický osud Pelhřimov a nebezpečí likvidace další obce – Nových Heřminov.

Komunistický režim vyhodil do vzduchu po roce 1949 celkem 66 pelhřimovských domů, protože se v místech, kde se vesnice nacházela, obával útoku tehdy nepříliš přátelského Polska. Z celé vesnice, ve které v roce 1930 žilo 303 obyvatel, zůstaly jen dva domy a gotický kostel sv. Jiří z poloviny 15. století. Stavební materiál byl odvezen na Slovensko, kde se používal při obnově válkou postižených oblastí. Na místě bývalé vesnice založili komunisté ovocné sady pod přímou patronací Slánského. Po jeho likvidaci ovšem zůstaly sady opuštěné a zchátralé ovocné stromy kolem cesty, obsypané malými nemocnými jablky, dodnes připomínají tragický konec komunistického sociálního inženýrství.

Podobný osud chystají vodohospodáři z Povodí Odry obci Nové Heřminovy na Bruntálsku. Plánovaná výstavba nádrže by si vynutila zbourání 150 domů a vystěhování 260 obyvatel. Následky by byly mnohem tragičtější, než dokázala způsobit v regionu povodeň v roce 1997.


Ivo Dokoupil z Hnutí DUHA Jeseníky k tomu řekl:

„Nesmíme dovolit, aby v našem regionu vznikla další hladová zeď, která přinese zisk jedné stavební firmě a odčerpá státní prostředky, které by bylo možno využít pro rozvoj našeho zaostalého regionu. Je třeba s rozvahou investovat do projektů, které přinesou užitek všem obyvatelům - do školství, do cestovního ruchu, do podpory středních a malých českých podnikatelů a do životního prostředí. Chránit obyvatele Krnova před povodní, která se vyskytne jednou za 600 let je zbytečným luxusem v situaci, kdy nezaměstnanost v regionu dosahuje 18 % a každý, kdo má nějaké vzdělání se stěhuje z regionu pryč. Krnov je dnes chráněn před padesátiletou vodou a další opatření v krajině se připravují. Navíc by cena přehrady, která by mohla dosáhnout až tři miliardy, značně převýšila škody způsobené povodní v roce 1997 na majetku obcí (422 milionů). I kdybychom započítali škody na soukromém majetku ve stejné výši, stejně nám přehrada vychází jako opatření neefektivní. Navíc nepočítáme utrpení obyvatel Nových Heřminov, z nichž mnozí by stěhování nepřežili, stejně jako tomu bylo při budování Slezské Harty.“