Není jenom přehrada: 

Alternativní opatření mohou být 

pro region výhodnější


 

Tisková zpráva Hnutí DUHA Jeseníky ze dne 22. 11. 2001

 

Projekt heřminovské přehrady, na poměry bruntálského regionu mimořádná investice ve výši kolem několika miliard korun, má několik zásadních nedostatků, na které od počátku jejího projednávání upozorňují odborníci i obce:

 

 

Přitom existují moderní a ve světě již ověřené způsoby protipovodňové ochrany obcí, které naopak přispívají k růstu zaměstnanosti při racionální údržbě krajiny a mají celoplošný charakter, takže nezvýhodňují jednu část obyvatel na úkor ostatních (jako je tomu při budování vodního díla).

 

Tyto způsoby vycházejí z množství biotechnických opatření v krajině, jejichž cílem je zadržet vodu přímo tam, kde spadne a nikoliv až tam, kde se to líbí investorovi.

 

Pokud by se prostředky na stavbu přehrady vložily do „Protipovodňového fondu“ (obdoba Fondu dopravní infrastruktury či Fondu bydlení), stačily by pouhé úroky z částky 2 mld. (při 5 %  je to 100 mil. Kč ročně) na realizaci celého komplexu opatření - od pozemkových úprav přes zatravňování až k stavbě malých vodních nádrží. Uvedená opatření jsou navíc v souladu s politikou EU v oblasti zemědělství, rozvoje venkova a ochrany životního prostředí – to umožní použít na jejich realizaci prostředky z  fondů Unie.

 

Společenská objednávka na protipovodňovou ochranu je šancí pro celé Bruntálsko - šancí na nová pracovní místa, na zlepšení vzhledu krajiny, na udržitelnou ekonomickou prosperitu, ale také šancí na bezpečí domova, z kterého lidi nevyhání ani velká voda, ani budovatelé vodních nádrží.

 

 

 

Kontakty:

Městský úřad Bruntál, místostarostka Ludmila Navarová, tel: 0646/712461

Vita, Zdeněk Jakubka, Gen. Janouška 4,Ostrava 702 00, Tel/fax: 069 – 661 61 55, 069 – 66 111 58

Hnutí Duha Jeseníky, Mgr. Ivo Dokoupil, Radim 8, 793 93 Brantice, tel: 0653/745345, 0737/920053

E-mail: ivo.dokoupil@worldonline.cz, internet: www.jeseniky.ecn.cz

Arnika, Lenka Daňhelová, Uhlířská 8, 792 01, tel. 0646-717 052,

 e-mail: arnika.ostrava.cz, internet: www.arnika.org