Opatření v krajině představují

pro region velkou šanci


 

 

Tisková zpráva z konference „Voda v krajině“ konané

ve městě Bruntál ve dnech 22. – 23. 11. 2001

 

S přesvědčením, že protipovodňovou ochranu obyvatel lze řešit nejen stavbami přehrad, ale především opatřeními v krajině, se v pátek 23. listopadu rozešli účastníci dvoudenní konference „Voda v krajině“, která se konala pod záštitou zástupce hejtmana Zdislava Wantuly. Účastníci konference se na závěr rozhodli založit subjekt, který bude usilovat o dopracování studie opatření v krajině v povodí řeky Opavy a zvolili přípravný výbor, který v nejbližších týdnech vytvoří pevnou strukturu tohoto subjektu. Konferenci zorganizovalo město Bruntál spolu s místními neziskovými organizacemi.

 

Takzvaná „opatření v krajině“, která zahrnují vsakovací pásy, biokoridory, převádění vody mělkými koryty do vhodnějšího povodí a poldry, představují z mnoha důvodů, především sociálních, ekonomických, ekologických a protipovodňových, velkou šanci pro obyvatele i krajinu povodí Opavy, kde dosud je prosazována stavba retenční nádrže v Nových Heřminovech. O tom, jak lze opatření v krajině provádět v praxi, přednášel na konferenci Dr.Ing. Miroslav Dumbrovský z „Výzkumného ústavu meliorací a opatření v krajině“, který představil projekt na komplexní pozemkové úpravy pro Lichnov – obec, která utrpěla velké škody při povodních v roce 1996 a 1997.

 

„Chceme, aby nás odborníci přesvědčili o tom, že přehrada je vhodným protipovodňovým řešením. To dosud nedokázali a myslím, že to nedokážou, protože argumenty proti přehradě stále narůstají,“ reagoval starosta Nových Heřminov Antonín Maňák na příspěvky odborníků k opatřením v krajině.

 

„Opatření v krajině je souhrn takových drobných staveb a úprav, které představují návrat k přírodě a k jejím zákonům. Navíc přináší zisk všem obyvatelům povodí a ne jenom některým, jako výstavba přehrady. Je to tedy mnohem demokratičtější opatření, protože bere zřetel na potřeby každé obce a proto je i podporováno EU. K projektu přehrady bychom se měli vrátit až tehdy, když vyčerpáme všechny jiné možnosti v krajině,“ řekl jeden z organizátorů konference, krajský zastupitel Jiří Krist.

 

Opatření v krajině představují funkční způsob ochrany před povodněmi více než srovnatelný s původně navrženou přehradou.Oproti ní jsou výhody přírodě blízkých opatření zjevné : podpora ekonomického rozvoje regionu,obnova a stabilizace lesů a celé krajiny,nulové tlaky na stěhování sídel,shoda s evropskou vizí obnovy venkova.

 

 

 

Městský úřad Bruntál, místostarostka Ludmila Navarová, tel: 0646/712461

Vita, Zdeněk Jakubka, Gen. Janouška 4,Ostrava 702 00, Tel/fax: 069 – 661 61 55, 069 – 66 111 58

Hnutí Duha Jeseníky, Mgr. Ivo Dokoupil, Radim 8, 793 93 Brantice, tel: 0653/745345, 0737/920053

E-mail: ivo.dokoupil@worldonline.cz, internet: www.jeseniky.ecn.cz

Arnika, Lenka Daňhelová, Uhlířská 8, 792 01, tel. 0646-717 052,  

 e-mail: arnika.ostrava.cz, internet: www.arnika.org