Zákony

vztahující se k problematice protipovodňových opatření


 

Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky
schválená vládním usnesením ze dne 19. dubna č. 382 (ve fotmátu DOC)

Zákon o vodách

ze dne 28. června 2001 (ve fotmátu PDF)