Zachraňte místostarostu!


Otevřená odpověď panu místostarostovi města Krnova, léto 2002

Nedávno jsem obdržel dopis, kterým pan Vrzal pokračuje v naší společné diskusi na téma přechodu v Bartultovicích, z něhož vyjímám celý odstavec bez jediné úpravy: „Předpokládám, že jste si již také přečetli v MFDnes ze dne 25. 2. 2002 reportáž pana redaktora Broulíka „Přechod ve Vysoké láká firmy, ale budí obavy“. Stalo by se někdy skutečností, že ve Vysoké rachotí stavební stroje. „Stavaři tam dokončují nové prodejny“, nebo dokonce i věta „že přechod bude znamenat pro mnoho lidí práci, potvrzují i slova mladého muže.“ Na základě přijatých partnerských dohod s GŘ ŘSD bezpečnost občanů zajistit musíme!“

Žijeme bezesporu v překotné době. Ti, kteří ještě nedávno budovali komunismus jsou dnes na čele megalomanských projektů, které ovšem nejsou placeny z jejich kapes, protože po jejich podnikatelských aktivitách zbyly pouze slzy, ale z peněz daňových poplatníků. Jsou průbojní, na každou otázku mají odpověď, jásají nad kamiony jezdícími kolem škol a když se to hodí, žádají po prezidentovi lékařské komory „očištění nemocnice“, jejímž zřizovatelem je někdo jiný, a posílají mu svazek anonymních dopisů. O svých projektech mluví v plurálu, jejich veřejné projevy začínají a končí dlouhou sebechválou tak, jak je to stále ještě zvykem v Severní Koreji a do éteru vysílají dopisy psané jakýmsi kódovaným úřednickým jazykem. Identifikovali se s blahem města, o kterém rozhodují, natolik, že si z jeho rozpočtu nechávají přispět na svou volební kampaň a neustále „startují rozvoj regionu“ i když by jim mnozí podnikatelé, kteří své firmy vybudovali často z nuly a svou vlastní pílí a ne díky úřednické protekci, byli vděčni za to, kdyby skutečnému rozvoji, jehož součástí je i rovnost šancí, konečně nepřekáželi. Demokracie má však proti minulému režimu jednu ohromnou výhodu. Když už se nám zdá, že naši politici se s námi nebaví, že žijí ve svém vlastním a vůči našim požadavkům zcela uzavřeném světě, že peníze státu jsou investovány do projektů, které nám znepříjemní život zatímco školy nemají peníze ani na vymalování, pak můžeme politiky bez ostychu a výčitek vyměnit. Pan místostarosta Krnova je bezesporu velice pracovitý a výše uvedený dopis jistě napsal v plném pracovním tempu a je kódován pouze z důvodů pracovního přetížení. Pokládám ten dopis tedy za prosbu, aby jej voliči konečně nechali vystřídat. Jinak by ho jeho přepracovanost mohla stát třeba i zdraví. Co by mohla stát nás voliče, o tom si raději netroufám spekulovat.

Ivo Dokoupil