JESENÍKY - NIKOLIV NA JEDNO POUŽITÍ 

                        oficiální stránky Hnutí DUHA Jeseníky   


 DOMŮ | KONTAKTY | SUPERMARKETY | PŘEHRADA | EKOVÝCHOVA | DOPRAVA | VENKOV | HRANIČNÍ PŘECHOD


 

JESENÍKY ::. SUPERMARKETY 

Citace z programového prohlášení krnovské radnice

Jsme si vědomi, že obtížná hospodářská situace v našem regionu vyžaduje řadu opatření, aby pomohla řešit vysokou nezaměstnanost (15,9 - 32 %). Proto budeme:
- udržovat vyrovnaný rozpočet, aby nedošlo k zadlužování města
- v maximálně možné míře využijeme dotačních prostředků krajského úřadu, ministerstev ČR
  a EU k rozvoji Krnova i k povznesení  nově vytvořeného mikroregionu
- řešit postupně realizační části "Strategického plánu rozvoje mikroregionu Krnovsko"
- vytvářet podmínky pro drobné podnikání v nebytových prostorech města, dávat přednost těm prodejním jednotkám, které přinesou na náměstí zajímavý a přitažlivý sortiment či služby
- při zajištění této skladby využívat především drobných podnikatelů
- rozšíříme průmyslovou zónu o II. etapu a chceme dosáhnout toho, aby obě části i objekty Červeného dvora byly zařazeny do seznamu strategických zón MS kraje.

Všechny volební strany mají ve svých prohlášeních jako hlavní prioritu rozvoj našeho města. Toto základní kritérium nás všechny spojuje. Můžeme mít a máme rozdílný názor na jednotlivosti, ale konečný cíl - rozvoj města - je stejný. Vyzýváme proto členy zastupitelstva k dělné, třeba i kritické,   spolupráci při plnění  našeho společného cíle, aby celé  území prosperovalo a rozvíjelo se.