JESENÍKY - NIKOLIV NA JEDNO POUŽITÍ 

                        oficiální stránky Hnutí DUHA Jeseníky   


 DOMŮ | KONTAKTY | SUPERMARKETY | PŘEHRADA | EKOVÝCHOVA | DOPRAVA | VENKOV | HRANIČNÍ PŘECHOD


 

JESENÍKY ::. SUPERMARKETY ::. dopis zastupitelům 


Otevřený dopis krnovským zastupitelům

 

      V Radimi dne 7. 2. 2004

Vážení zastupitelé města Krnova,

obracím se na Vás s žádostí, abyste zabránili další devastaci města Krnova a naplnili své sliby o podpoře krnovských podnikatelů, které jste si sami zakotvili do svého programového prohlášení. Žádám Vás proto, abyste dosáhli takové změny územního plánu města, která by znemožnila výstavbu supermarketů, hypermarketů, velkoplošných prodejen a multifunkčních center v centru města, především v objektu u městské teplárny (kde se plánuje stavba řetězce Lídl) a v proluce na Opavské ulici (kde má stát řetězec Kaufland).

Radnici se již podařilo navést tranzitní kamionovou a osobní dopravu do centra města (bez výhrad podporovala otevření hraničního přechodu v Bartultovicích) a podařilo se jí v centru města dosáhnout výstavby jednoho supermarketu, o jehož ohyzdnosti a negativním vlivu na růst dopravy a na místní obchodní síť není pochyb. A nyní má následovat výstavba dalších supermarketů v centru. Důsledky jsou již nyní zřejmé, protože dnes už máme s dopady takovýchto projektů zkušenosti.

Dovolte mi, abych je pro přehlednost shrnul:

  • Především dojde ke snížení zaměstnanosti v regionu, protože supermarkety zaměstnávají méně zaměstnanců na stejný obrat zboží než živnostníci.

  • Dojde k odlivu peněz z regionu, jelikož obchodní řetězce daní svůj zisk mimo region.

  • V neposlední řadě nás čeká další zatížení města dopravou (protože zboží necestuje k zákazníkům, ale zákazníci cestují za zbožím).

  • Stejně tak dojde k ohrožení místních malých obchodníků a tudíž i tváře celého města, zvláště centra, které se bude dále vylidňovat.


Tento poslední důsledek je snad pro Krnov, již tak poznamenaný komunistickým bouráním, nejtragičtější. Supermarkety se soustřeďují na omezený sortiment zboží, které se rychle prodává, a tak snižují obraty v konkurenčních malých prodejnách. O kultuře prodeje v supermarketech není třeba dlouze mluvit. Stačí si prohlédnout parkoviště před krnovskou Hypernovou, případně se v ní pokusit o nákup. Naproti tomu drobný živnostník, který většinou nabízí mnohem širší sortiment a přitom i dokáže odborně zákazníkovi poradit nebo zboží pro něj objednat, je pak ohrožen, jeho tržby klesají, krachuje a v konečném důsledku přijdou obyvatelé Krnova a širokého okolí o možnost výběru a budou stále více cestovat za nákupy do Opavy či Ostravy. Obchodníci budou propouštět prodavače a budou zanikat různé malé a vesnické prodejny, takže se lehce může stát, že budeme muset za nákupem obyčejného chleba cestovat autem na druhý konec města.

Je tedy zřejmé, že výstavba dalších supermarketů v Krnově nebude mít žádný pozitivní dopad. Není pouze zřejmé to, čí zájmy vlastně současní zastupitelé a vedení města hájí. Čí zájmy hájí ti, kteří již při výstavbě Hypernovy prokazatelně lhali a dodnes bezostyšně sedí na svých židlích? Ti, kteří slibovali byty nad prodejními prostorami, multifunkční centrum místo supermarketu a citlivě navrženou stavbu harmonizující s renesančními domy Revoluční ulice namísto město hyzdícího hangáru? Zájmy všech obyvatel nebo zájmy řetězců a stavebních firem podnikajících na náš účet? Nebo si nějaký radní opět potřebuje nechat opravit svůj rodinný dům od firmy, která bude stavět nový supermarket? Opravdu v časech svobodných nedokážeme najít cestu, jak našemu městu vrátit prosperitu a krásu, kterou bylo kdysi proslaveno?

Uvědomte si prosím, že rozhodnutí o výstavbě supermarketů v centru nevratně poznamená tvář našeho města a jeho další vývoj na mnoho let dopředu. Jednejte v této věci tak, abyste svým dětem mohli předat takové město, ve kterém je radost žít, pracovat a vychovávat další generace. Nevytvářejte urbanistické experimenty a buďte více věrni stavební tradici Krnova, která jej kdysi proslavila.Ivo Dokoupil

Hnutí Duha Jeseníky

 


Příloha: Citace ze studií

Nevýhodou velkých obchodních center pro obce je skutečnost, že pokud tyto společnosti omezí činnost stávající maloobchodní sítě, nejenže může dojít k poklesu daní z příjmu ze sféry maloobchodu (ať již právnických či fyzických osob), ale zároveň, dojde-li k nárůstu nezaměstnanosti, může takový nárůst znamenat také pokles daní z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.

Přemysl Vaněk: Enviromentální, ekonomické a sociální aspekty rozvoje obchodních center

(autor je členem občanského sdružení Lučina – přátelé přírody Havířova, které se dlouhodobě problematikou vlivu supermarketu zabývá)

 

************************

Nové kolosy supermarketů a hypermarketů nedeformují zdaleka jen charakter našich měst a předměstí a nepředtavují zdaleka jen ekologické ohrožení. Deformují také sociální strukturu a ohrožují ty vrstvy, které historicky garantovaly rozvoj občanské společnosti.

Jan Keller: Supermarket – další rána středním vrstvám

(autor je sociolog, přednáší na Ostravské univerzitě)


************************

Ve zprávě, která byla publikována v říjnu 2000 v Británii po šestnáctiměsíčním průzkumu vládní Komise pro hospodářskou soutěž, bylo pět největších supermarketových řetězců obviněno z používání „loupeživých cen“ (predatory pricing). To znamená prodávání zboží denní spotřeby, jako je například mléko a chleba, za cenu nižší, než je výrobní cena pekárny nebo mlékárny. Tyto „loupeživé ceny“ jsou inzerovány v rozsáhlých reklamních kampaních, aby přitáhla zákazníky z menších obchodů, které si pochopitelně nemohou dovolit se jim vyrovnat.

Richard Douthwaite: Supermarkety

(autor je britský novinář a ekonom)
Texty převzaty ze sborníku „Zaostřeno na hypermarkety“, které vydalo občanské sdružení Nesehnutí, Brno, 2001

Více informací k problematice vlivu supermarketů najdete na: http://nesehnuti.ecn.cz, http://www.hyper.cz