JESENÍKY - NIKOLIV NA JEDNO POUŽITÍ 

                        oficiální stránky Hnutí DUHA Jeseníky   


 DOMŮ | KONTAKTY | SUPERMARKETY | PŘEHRADA | EKOVÝCHOVA | DOPRAVA | VENKOV | HRANIČNÍ PŘECHOD


 

JESENÍKY ::. SUPERMARKETY ::. důsledky

 

 Co způsobí další supermarket v Krnově:

  1. Především dojde ke snížení zaměstnanosti v regionu, protože supermarkety zaměstnávají méně zaměstnanců na stejný obrat zboží než živnostníci. Na jedno pracovní místo vytvořené supermarketem odhadují studie úbytek 1,5 pracovního místa v regionu. To znamená, že pokud supermarket vytvoří 100 pracovních míst, zanikne jich v regionu 150, takže 50 obyvatel přijde o práci.

  2. Dojde k odlivu peněz z regionu, jelikož obchodní řetězce daní svůj zisk mimo region a volí dodavatelé také mimo region nebo mimo republiku. Obchodní řetězce zaměstnávají méně pracovníků na stejný obrat, proto platí méně na zdravotním a sociálním pojištění. Daň ze zisku pak můžou platit buď v místě sídla účtárny nebo v některém z daňových rájů světa. Nepodporují ani místní producenty, jelikož v jejich nabídce převládá zboží vyráběné v nejchudších zemích světa. Jelikož kupní síla v regionu je omezená, dochází tak k odlivu peněz z regionu. Zatímco místní obchodníci prodávají především místní produkci, nebo produkci českou, a navíc peníze, které vydělají, investují do služeb a zboží především v regionu, řetězce se chovají jinak.

  3. Vzroste zatížení centra města dopravou. Zatímco při drobném prodeji putuje zboží ve větších dávkách za zákazníkem (a to i do okolních obcí) v případě velkých řetězců cestují zákazníci především osobními auty za zbožím (v určitém stádiu už ani nemůžou jinak). Kilogram zboží tak projede sice stejnou vzdálenost k zákazníkovi, ale jelikož se supermarketu domů se veze poloprázdným osobním autem, vzniká při jeho přepravě mnohem více zplodin a hluku. Přitom centrum města je, díky bezohlednému otevření hraničního přechodu v Bartultovicích podporovaného tehdejší krnovskou radnicí, už dnes dopravně značně přetížené.

  4. Dojde k ohrožení místních malých obchodníků a tudíž i tváře celého města, zvláště centra, které se bude dále vylidňovat. Supermarkety se soustřeďují na omezený sortiment zboží, které se rychle prodává, a tak snižují obraty v konkurenčních malých prodejnách. Naproti tomu drobný živnostník, který většinou nabízí mnohem širší sortiment a přitom i dokáže odborně zákazníkovi poradit nebo zboží pro něj objednat, je pak ohrožen, jeho tržby klesají, krachuje a v konečném důsledku přijdou obyvatelé Krnova a širokého okolí o možnost výběru a budou stále více cestovat za nákupy do Opavy či Ostravy. Obchodníci budou propouštět prodavače a budou zanikat různé malé a vesnické prodejny, takže se lehce může stát, že budeme muset za nákupem obyčejného chleba cestovat autem na druhý konec města.

  5. Dojde k narušení obchodní sítě v okolních vesnicích. Obchodní řetězec stáhne zákazníky z okolních vesnic, často díky "loupeživým cenám" (některé výrobky denní potřeby jsou prodávány pod výrobní cenou proto, aby přilákaly zákazníky). Vesnické prodejny, které jsou důležité pro zásobování obyvatel, jsou přitom již dnes nezaviněně ohroženy nízkými tržbami díky nízké kupní síle. Další odliv zákazníků bude znamenat jejich zánik. Sníží se tak podstatně vybavení obcí a lidé se dál budou z našich vesnic stěhovat do měst, což je v přímém rozporu se strategií rozvoje venkova, která je bohatě dotována ze státní pokladny.