JESENÍKY - NIKOLIV NA JEDNO POUŽITÍ 

                        oficiální stránky Hnutí DUHA Jeseníky   


 DOMŮ | KONTAKTY | SUPERMARKETY | PŘEHRADA | EKOVÝCHOVA | DOPRAVA | VENKOV | HRANIČNÍ PŘECHOD


 

JESENÍKY ::. SUPERMARKETY 

Tisková zpráva ze dne 22. 9. 2004

Hnutí Duha požádalo kandidáta do senátu o vysvětlení lži

Hnutí DUHA Jeseníky písemně požádalo kandidáta do senátu a současného starostu města Krnova Josefa Herciga (ČSSD) aby veřejně vysvětlil důvody, které jej vedly k podpoře projektu krnovského Kauflandu. Stanovisko starosty k upravenému projektu obchodního centra ze dne 19. 7. 2004 totiž obsahuje zjevnou lež.

Starosta se odvolává na stanovisko NPÚ Ostrava ze dne 30. 6. 2004, o kterém praví, že je "souhlasné". Přitom z vyjádření NPÚ ze dne 30. 6. i z vyjádření samotné ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové vyplývá, že starosta se katastroficky mýlí.

"Ve vyjádření ze dne 30. 6. 2004 se mimo jiné v závěru konstatuje, že umístění takto objemného obchodního centra v přímé návaznosti na historickou zástavbu drobnějšího měřítka je z hlediska zájmů památkové péče neakceptovatelné," vyjádřila se pro krnovský Region ředitelka NPÚ Ostrava N. Goryczková.

Ve zmíněném vyjádření ze dne 30. 6. 2004 se konkrétně uvádí: "Umístěním tohoto obchodního centra v navrhovaných hmotách a objemech negativně ovlivní nejen urbanistickou strukturu průmyslové části města, ale především negativně ovlivní prostředí historicky cenných nemovitých kulturních památek. Z tohoto důvodu nedoporučujeme umístění objektu tohoto typu do předmětné lokality a doporučujeme jeho situování do okrajových částí města."

Ivo Dokoupil z Hnutí DUHA Jeseníky řekl:
"Již poněkolikáté jsme svědky toho, jak si starosta Krnova Josef Herzig (ČSSD) upravuje skutečnost do podoby, která by vyhovovala zájmům mocných podnikatelů. Je to nebezpečné svědectví propojení ekonomické a politické moci na Krnovsku. Takový člověk by neměl kandidovat do senátu. Už od dob Říma byl senát místem pro lidi čestné a bezúhonné. Lži na půdu senátu nepatří. Proto jsme písemně požádali pana starostu, aby nám prokazatelnou lež uvedenou v dopise s jeho podpisem vysvětlil. Věříme, že tak nyní již učiní, když se tak nestalo minule, když jsme jej požádali o vysvětlení nesmyslů jím uváděných v souvislosti s heřminovskou přehradou. Bohužel díky jeho stanovisku ze dne 19. 7. 2004, které bylo oficiálním vyjádřením Krnova k projektu, může pokračovat územní řízení Kauflandu i když památkáři s projektem nesouhlasí."

Přílohy:
1. Stanovisko NPÚ Ostrava ze dne 30. 6. 2004 (část 1., část 2.)
2. Stanovisko Města Krnova podepsané starostou J. Hercigem