JESENÍKY - NIKOLIV NA JEDNO POUŽITÍ 

                        oficiální stránky Hnutí DUHA Jeseníky   


 DOMŮ | KONTAKTY | SUPERMARKETY | PŘEHRADA | EKOVÝCHOVA | DOPRAVA | VENKOV | HRANIČNÍ PŘECHOD


 

JESENÍKY ::. SUPERMARKETY 


Tisková zpráva ze dne 3. 9. 2004

Památkáři zamítli další verzi
krnovského Kauflandu

Druhou verzi projektu tolik diskutovaného krnovského Kauflandu ve svých odborných posudcích v rámci probíhajícího územního řízení opět zamítli pracovníci státní památkové péče jak z ostravského tak z krnovského pracoviště. "Umístění obchodního centra v navrhovaných objemech negativně ovlivní prostředí historicky cenných nemovitých kulturních památek. Z tohoto důvodu nedoporučujeme umístění objektu tohoto typu do předmětné lokality," konstatuje ostravské pracoviště NPÚ.

Hlavním důvodem je nevhodné umístění navrhovaného objektu do centra města v sousedství památkové zóny. I když arch. Carbol po prvním zamítnutí stavby upravil fasádu téměř stometrového hangáru, k žádným závažnějším změnám, které by zohlednili vzhled okolní zástavby, nedošlo. Carbol totiž k územnímu řízení předložil téměř identický typizovaný projekt budovy Kauflandu, jaký dnes stojí v nedaleké Opavě. Protože architekt Carbol nenavrhl ani po druhé odpovídající řešení, navrhují krnovští památkáři vyhlášení veřejné architektonické soutěže. K zamítavému stanovisku se ze stejných důvodů připojuje i Hnutí DUHA Jeseníky.

Navzdory těmto skutečnostem vytváří krnovský multimilionář Vladimír Rajf, vlastník stavební firmy Rakord, která má obchodní centrum stavět a také vlastník pozemků, na kterých se má stavět, mylný dojem, že již má zajištěn souhlas se stavbou. Na propagační nástěnce na náměstí lže obyvatelům Krnova tvrdíc, že památkáři se stavbou souhlasí. Navzdory nesouhlasu památkářů a nevyřešenému dopravnímu napojení obchodního centra podepsal za město Krnov souhlasné stanovisko starosta města Josef Herzig (ČSSD), hlavní propagátor krnovských supermarketů v centru města. Udělal to přesto, že v programovém prohlášení se on i jeho strana zavázali podporovat místní podnikatele. Územní řízení, které vede stavební úřad v Krnově rozhodne o dalším osudu projektu.

Ivo Dokoupil z Hnutí DUHA Jeseníky řekl:
"Stavbou typizovaných budov se snaží investor šetřit prostředky a tlačí se do centra aby zlikvidoval místní obchodní síť a zvyšoval své zisky. Obráncům kulturního a hezkého Krnova jde ale o to, zachovat historický ráz města a v případě novostaveb na něj navázat. Jedině tak můžeme vytvořit místo vhodné nejenom k nakupování a k jízdě autem ale i ke kulturnímu bydlení - náš život by neměl pozůstávat jenom z nakupování a vzhled nákupních center by se měl přizpůsobovat potřebám města a ne naopak. Kaufland na Opavské ulici by byl přímo v centru města a z důvodů dopravní zátěže okolí a narušení funkcí centra je pro výstavbu supermarketu toto místo nevhodné. Mnohem vhodnější je umístění Kauflandu na ulici Revoluční v proluce u Strojosvitu, o kterém se také intenzivně jedná. To je alternativa, se kterou bychom zřejmě souhlasili za předpokladu kvalitního projektu. Nevratné a rozsáhlé zásahy do struktury města by se měli uskutečňovat za souhlasu odborníků a ne pod tlakem politických a podnikatelských struktur. Se stavbou Kauflandu na Opavské nesouhlasí nejenom hlavní architekt města ing. Jaroslav Haluza, ale ani památkáři a skoro 400 obchodníků a občanů, kteří už v červnu podepsali petici proti Kauflandu."

Příloha: