JESENÍKY - NIKOLIV NA JEDNO POUŽITÍ 

                        oficiální stránky Hnutí DUHA Jeseníky   


 DOMŮ | KONTAKTY | SUPERMARKETY | PŘEHRADA | EKOVÝCHOVA | DOPRAVA | VENKOV | HRANIČNÍ PŘECHOD


 

JESENÍKY ::. SUPERMARKETY 

Tisková zpráva ze dne 6. 2. 2004

Další supermarkety ohrozí město Krnov

Vedení města Krnova plánuje povolit v centru města výstavbu dalších dvou supermarketů, hovoří se dnes o řetězcích Kaufland a Lídl. Došlo by tak k radikálnímu zásahu jak do zástavby a vzhledu historické části centra města, tak by byla narušena funkce centra a ohrožena síť místních krnovských obchodníků. Dojde tak i ke snížení zaměstnanosti v Krnově a okolí, k nárůstu dopravy v centru, k devastaci městského prostředí, k negativnímu vlivu na výrobce a na životní prostředí.

Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky řekl:

„Je nepochopitelné, že vedení města Krnova upřednostňuje před zájmy krnovských obchodníků a občanů zájmy cizích obchodních řetězců. Je otázkou, čí zájmy vlastně zastupitelé hájí. Především dojde ke snížení zaměstnanosti v regionu, protože supermarkety zaměstnávají méně zaměstnanců na stejný obrat zboží než živnostníci. Dále dojde i k odlivu peněz z regionu, jelikož obchodní řetězce daní svůj zisk mimo region. V neposlední řadě nás čeká další zatížení centra města dopravou (protože zboží necestuje k zákazníkům, ale zákazníci cestují za zbožím) a k ohrožení místních malých obchodníků a tudíž i tváře celého města, zvláště centra, které se bude dále vylidňovat. Supermarkety se soustřeďují na omezený sortiment zboží, které se rychle prodává, a tak snižují obraty v konkurenčních malých prodejnách. Naproti tomu drobný živnostník, který většinou nabízí mnohem širší sortiment a přitom i dokáže odborně zákazníkovi poradit nebo zboží pro něj objednat, je pak ohrožen, jeho tržby klesají, krachuje a v konečném důsledku přijdou obyvatelé Krnova a širokého okolí o možnost výběru a budou stále více cestovat za nákupy do Opavy či Ostravy. Obchodníci budou propouštět prodavače a budou zanikat různé malé a vesnické prodejny, takže se lehce může stát, že budeme muset za nákupem obyčejného chleba cestovat autem na druhý konec města.

Mgr. Ladislav Sekanina, místostarosta Krnova, řekl:

„Projekt výstavby dalších supermarketů v centru města je v přímém rozporu s naším programovým prohlášením, proto jsem hlasoval proti tomuto záměru. Slibovali jsme podpořit podnikání ve městě, ale vpustit další obchodní řetězce do města znamená likvidaci drobných živnostníků. Je to nekoncepční projekt, protože dojde k útlumu hospodářského rozvoje a k nárůstu dopravy v centru. Chystaný obchvat města bude tak zcela zbytečný. Vystavět další supermarkety poblíž centra povede k vědomému odepsání prodejen na Hlavním náměstí. Nebývale se zhorší podmínky k bydlení obyvatelům ulic Opavská a Revoluční. Zohledňování pouze kapitálu a investic řetězců je liché. Kdo zohlední investice drobných podnikatelů, kteří se k zisku nemohou propracovat "podlézáním cen"? Krnov je krásné podhorské město. Nechť si zachová tento ráz i pro budoucnost. Nechť na rovných parcelách místo supermarketů vzniknou architektonicky ztvárněné bytové domy, v jejichž blízkosti bude mnoho zeleně. Město má nástroj, jak tlaku řetězců odolat. Především změnou územního plánu lze dosáhnout změny užívání parcel. Řetězce pak  lze odsunout na okraj města.“