Obchvaty nejsou všelék, varuje ekologické hnutí


Článek uveřejněný v MS Deníku, březen 2003

REGION (frk) - Ekologické hnutí Duha tvrdí, že investice do obchvatů jsou pouze krátkodobým řešením a neodstraní natrvalo příčinu dopravních problémů.

Obchvaty odkloní pouze tranzitní dopravu, ale neovlivní výjezdy aut z města nebo vjezd do města. "Při předpokládaném ročním nárůstu automobilové dopravy dojde k tomu, že miliardové investice do obchvatu sníží počet aut ve městě jen přechodně, řádově na několik let. Nový obchvat situaci na čas zlepší, ale pak se zaplní i auty, která by bez jeho výstavby zůstala v garáži. Zlepšíme-li totiž kvalitu silniční sítě, lidé více vyjídějí osobními vozy, i když předtím volili raději hromadnou dopravu nebo kolo. Dokládají to studie z Británie, říká se tomu vyvolaná doprava," vysvětluje Ivo Dokoupil z hnutí Duha Jeseníky.

Jako alternativu nabízí Duha řešení, které jsou už vyzkoušena v některých německých městech, například v Heidelbergu. "Radnice v centru města zužuje vozovky ve prospěch cyklotras a hromadné dopravy, tím se cíleně zhoršují podmínky pro individuální automobilisty. Právě je například aktuální snaha Londýna redukovat automobilovou dopravu vysokými poplatky. V takovém případě řidič sedá za volant, jen když je to opravdu nutné. Pro běžné dojíždění do práce, nebo do školy je mnohem výhodnější kolo, nebo hromadná doprava. Tím dochází k trvalé redukci individuální automobilové dopravy a řeší se přímo příčina problému," dodal Dokoupil.

Duha Jeseníky přichází i s konkrétnímy náměty. "Namísto obchvatů Opavy, Krnova a Albrechtic by bylo efektivnější přestavět železniční trať na moderní příměstskou rychlodráhu z Krnova až do Ostravy. Levná a rychlá hromadná doprava by zlepšila i zaměstnanost v okrese Bruntál, protože by bylo snadné dojíždění za prací. Kamiony, které dnes směřují přes Bartultovice do Polska by stačilo naložit v Olomouci na železnici a vyložit až v polských rovinách. Na přechodu do Německa už tento systém funguje," uzavírá Ivo Dokoupil.