Sdružení obcí, odborníků a občanů

"Voda v krajině"Stanovy občanského sdružení "Voda v krajině"

 

Sdružení občanů, neziskových organizací, obcí, odborných institucí a soukromých firem vzniká s cíli:

1. Sdružovat obyvatele regionu a obce, které mají zájem podílet se na přípravě takové protipovodňové koncepce v povodí řek Opava a Opavice, která by byla v co největším souladu s možnostmi a potřebami rozvoje regionu.

2. Zajišťovat přípravu a zpracování souboru informací, které budou podkladem pro zpracování a realizaci komplexního programu protipovodňových opatření v povodí Opavy a Opavice.

3. Sloužit jako integrační článek mezi zainteresovanými obcemi, jednotlivci a odbornými institucemi a státní správou.

4. Ochrana přírody a krajiny.