Články z novin a zprávy z médiíNejde o povodně, jde o peníze za každou cenu

Rozhovor s Ivem Dokoupilem, předsedou Hnutí DUHA Jeseníky pro noviny ČAS, březen 2003

 

Všem nám jde o to, co nejlépe ochránit obyvatele před povodněmi. Jen si, podle mého názoru, někteří nejsou dostatečně vědomi všech ekologických a ekonomických souvislostí. Jsou to většinou čistě vodohospodářští odborníci, nic víc a nic méně proto od nich ani nelze očekávat. Nezabývají se cestovním ruchem, zemědělstvím, obnovou regionu, úpravami v krajině, biologií řek. Jsou prostě tím, co nedávno zesnulý profesor Milan Machovec nazýval „odborníci na levé ucho“. 


Vodníci odmítli stavbu přehrady

MF Dnes, 24. 3. 2003, Ivan Motýl

 

Hlavní zbraní demonstrantů byl tentokrát humor a nadsázka.


Správky koryt: katastrofa pro živočichy

Krnovský Region, 4. 3. 2003, Fidel Kuba

 

Rozsáhlá regulace a stavební zásahy do říčních koryt, které  na Krnovsku  odstartovaly po povodních v  roce 1997,  jsou už u konce. Nyní se tento typ investic přesune do Čech. Rybáři i ekologové začínají rekapitulovat rozsah škod, které v přírodě způsobily stavební  práce


Naděje obce Nové Heřminovy na přežití vzrostla

Krnovský Region, 18. 2. 2003, Dita Círová


Variantu, kdy by  pod obcí Nové Heřminovy vznikla retenční nádrž,  která nezničí obec a přesto  ochrání Krnov před velkou vodou, zkoumalo Povodí Odry.


Možnosti lesů při tlumení povodní

Lesnická práce 11/2002, Petr Kantor, František Šach


V příloze „Věda“ deníku Mladé fronty DNES byl 31. srpna 2002 publikován příspěvek „Mohou naše lesy účinně tlumit záplavy?“. Podnětem k sepsání této krátké studie byly názory jednotlivců i představitelů různých organizací, prezentované ve sdělovacích prostředcích, o negativním vlivu obhospodařování lesů (obnova lesa, nevhodná druhová skladba) na intenzitu povodně a rozsah záplav v  srpnu tohoto roku. V následujícím textu je tato problematika s mimořádně závažným celospolečenským dopadem analyzována podrobněji.


Zastupitelstvo má rozhodnout o stavbě přehrady

29.01.03, Lidové noviny, str. 04, Domov, autor: Jan Král


V nejbližších měsících má zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodovat, zda chce, aby v kraji vyrostla nová přehrada. Vodní dílo v Nových Heřminovech na řece Opavě v Jeseníkách by mělo zabránit povodním na Krnovsku a Opavsku. Stavět, nebo nestavět novou přehradu na horním toku Opavy? Vodohospodáři tvrdí, že věc je jasná: nebude-li přehrada, budou povodně. 


Heřminovy mají šanci, že nezmizí

29.01.03, Mladá fronta DNES, str. 01, Kraj Moravskoslezský, autor: Petr Broulík


Povodí Odry přišlo s návrhem menší přehrady. Nové Heřminovy na Bruntálsku mají značnou šanci na záchranu. Představitelé kraje a Povodí Odry začali couvat od prosazování projektu velké protipovodňové přehrady na území obce.


Protipovodňová ochrana jako politický argument

Článek Ing. Vladimíra Many, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v Ostravě, 28. 8. 2002

Od velkých povodní v údolí řeky Opavy uběhlo pět let. Pět let je krátká doba, než aby mohly být zhojeny všechny rány, které povodeň některým z nás uštědřila. Pět let by však mohla být dostatečně dlouhá doba k přehodnocení názorů na příčiny povodňových škod a taky dostatečně dlouhá doba ke změně přístupu nás lidí ke krajině, v níž žijeme. Obě katastrofální povodňové situace (před pěti lety na Moravě a letos v Čechách) nás nakonec přivádějí k myšlence, že kromě výrazné změny klimatu bude jednou z příčin značných povodňových škod i ne zcela rozumné využívání krajiny.


Nádrž v Nových Heřmínovech: velká a zbytečná

Odpověď panu Květoslavu Poláškovi na jeho dopis uveřejněný v opavském Regionu 28. 5.(Mgr. Ivo Dokoupil, Hnutí Duha Jeseníky, červen 2002)

 

Namísto toho byly peníze investovány do rozpracování myšlenky ochrany přehradou. A přitom přehradou zbytečně velkou. Její objem totiž dokáže transformovat stoletou povodeň v Krnově nikoliv jen na vodu dvacetiletou, jak je tomu v okolních obcích, ale na průtoky mnohem menší. Jinými slovy: přehrada poskytuje Krnovu i Opavě nadstandardní ochranu před povodněmi. Takovou, jakou nemá ani Praha, Ostrava nebo Vrbno pod Pradědem. Ale ne zadarmo. Na úkor 250 občanů Nových Heřmínov (kteří bydlí ve 150 domech a ne v 60, jak uvádí pan Polášek), za cenu nevratné ztráty prosperující obce a likvidace továrny zaměstnávající stovku lidí a navíc za cenu 2,267 mlrd. korun. Otázka tedy zní: Proč má být Krnov chráněn více než všechny ostatní obce na severní Moravě? Jenom proto, že je nad ním profil vhodný ke stavbě nádrže? Jak k tomu přijdou ostatní obce, jejichž ochrana je podstatně horší?

 


Lidé v Heřminovech brání svou ves

(Článek Petra Broulíka z MF Dnes, uveřejněný 12.04.2002)

 

Obci hrozí zánik kvůli přehradě, proto navrhuje jiné řešení protipovodňové ochrany: Přehrada, nebo řada malých hrází a rybníků na celé řece? Spor, na jehož výsledku závisí osud malé obce na Opavě, vstupuje do další fáze.

 


Přehrada je až tím posledním řešením

(Rozhovor s předsedkyní sdružení "Voda v krajině", místostarostkou města Bruntál Ludmilou Navarovou, Bruntálský Region 26.3. 2002)

 

 


Krajina bez vody přitahuje záplavy

(Článek Evy Rázgové z MF Dnes, uveřejněný 6. 04.2002)

 

Když někdo vysuší neprůchodný močál plný komárů a udělá na jeho místě obilné pole, vypadá to na první pohled jako rozumný počin. Lze jej však často přirovnat k podpalování doutníku stokorunou. Jádro problému spočívá v tom, že člověk rozbil takzvaný malý cyklus vody a způsobil si mnoho problémů spojených s velkým cyklem, kdy je množství kolující vody značně větší a je pak příčinou mnoha škod. Lze tento proces zvrátit a udržet vodu tam, kde patří a kde ji nejvíce potřebujeme - v krajině?

 

 Starší články:

 

Odpůrci přehrady chtějí šířit osvětu 

(Aleš Honus, článek z MS Deníku, 21. 11. 2001)

 


Konference o alternativě k přehradě  

(Zdeněk Figura, článek z Práva, 21. 11. 2001)

 


Přehrada není jedinou variantou  

(Petr Broulík, článek z MF Dnes, 21. 11. 2001)

 


Rozhodněme místo řečí 

(vyjádření místostarosty Krnova Jiřího Vodičky k neúčasti zástupců Krnova na odborné bruntálské konferenci "Voda v krajině", otištěno v MF Dnes 28. 11. 2001)

 


Reakce na vyjádření Jiřího Vodičky, místostarosty Krnova, v MF Dnes  

Lenka Daňhelová, otištěno v MF Dnes 5. 12. 2001)  

 

Cílem konference v Bruntále bylo nalézt (či s hledáním začít) alternativní řešení protipovodňové ochrany v CELÉM povodí řeky Opavy. Jak totiž několikrát na konferenci v Bruntále padlo, úpravy na řece Opavě by neměly řešit ochranu pouze Krnova, ale také ochranu obcí na horním toku řeky a na přítocích, z nichž největším je Opavice. Jak si místostarosta Vodička jistě pamatuje, byly to právě obce Karlovice, Vrbno pod Pradědem, Široká Niva, Hynčice, Holčovice či Město Albrechtice, které byly při povodních v roce 1997 téměř srovnány se zemí a kde rovněž byly oběti na životech. Pakliže polovina miliardových škod připadla na třicetitisícový Krnov, jak pan Vodička uvádí, zbytek si mezi sebou rozdělily tyto obce, v nichž celkem žije daleko méně obyvatel. Možná by bylo na místě rozpočítat tyto škody procentuálně, a nepoužívat zavádějící údaje. Fakt, že má jasno pan Vodička, ještě neznamená, že jasné je všechno.

 


Ochrana přehradou

(článek pro MF Dnes, Ivo Dokoupil, duben 2001)